לזכר הורי וששת המליינים

מה היא זכות חיים למה עת למות
מה הוא זמן
שנים שעות ורגעים

לפני שנים שלושים וארבעים בני אדם חפים בהמונים
בהם פגעו תהפוכות הגורלות
ולא היתה להם זכות לחיות
הם זעקו

למה כך, כעת, בטרם עת זעקתם כך הדהדה

לא החרידה איש, ונבלמה ובמותם ציוו את החיים
לאלה שלהם נתנו שנים
בין אלה המונים
היו שני אנשים
שהגישו מתנה
ביום הולדתי
צלמי

את הבסיס והתווים תכונות ערכים ושם
את כל המתנות
שמרתי בגאוה ובתודה
וזכות חיים
העברתי לילדי
ביום שטוף שמש
קיץ ואביב


הו אלוהים הקשב לתפילתי
שלא ידעו ילדי
צער לעולם
שלא יראו ערים בלהבות
פנים בבהלה מעוותות
מנוסה ללא רחם
שמזונם לא יהי
פת לחם יבשה
ויום ללא תקוה
לילות ללא שינה
חרדה מחלום בלהות
שלא יחיו עם מועקה
של זכרונות

ואני בי נשבעתי עד יומי האחרון
לא אשכח ולא אסלח
לזכר המונים
ושניים יקרים
שהעניקו לי ביום הולדתי
!את החיים

תמרה דעואל